Bokslut

I alla firmor, aktiebolag och föreningar görs bokslut vid räkenskapsårets slut. Bokslutet är en sammanställning verksamhetens löpande bokföring.

Förberedelser inför bokslutet

Genom att göra rätt från början och förbereda för årsbokslutet i god tid sparar du både tid och energi. Inför bokslutet behöver du som företagare inventera ditt (eventuella) varulager och se till att dina intäkter och kostnader redovisas på rätt sida av balansdagen. Periodbokslut under året ger dig ökad kontroll över läget och hjälper dig även undvika oönskade överraskningar i ekonomin.

Bokslut, årsbokslut och periodbokslut

De flesta av våra kunder gör sina bokslut en gång per år (s.k. årsbokslut), med periodbokslut vid behov, t.ex. i samband med lån och finansiering. Då ber ofta banken om ett periodbokslut.

Företag som vill ha extra bra styrning av sin ekonomi kan göra periodbokslut så ofta som varje månad.

Om du är egenföretagare ska bokslutet lämnas in till Skatteverket. Som aktiebolag är du skyldig att lämna in både bokslut och årsredovisning till Bolagsverket.

Årsredovisning och inkomstdeklaration upprättas efter bokslut

Efter bokslutet tas bolagets årsredovisning fram. Som egenföretagare räcker det dock med att bara lämna in bokslutet.

När bokslutet lämnats in är det dags för inkomstdeklarationen som också är obligatorisk för alla företag. Inkomstdeklarationen skickas in till Skatteverket och är viktig eftersom att den visar vilken skatt din verksamhet ska betala och hur mycket skatt du eventuellt kan få tillbaka.

Här är det viktigt att göra rätt från början eftersom att en felaktig inkomstdeklaration kan bli kostsam för ditt företag. Vi kan hjälpa dig både med bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration.

Rätt från början

Vårt gemensamma ledord och arbetssätt är ”rätt från början” dvs, att göra allt rätt från början och på så sätt minimera eventuella fel eller dubbelarbete som kan uppstå senare. På så sätt blir vårt arbete mer effektivt på lång sikt och genererar, förutom att det blir rätt, även nytta för kunden då det innebär kostnadsbesparingar.

Lokal byrå, med internationellt nätverk

Account Ekonomipartner AB är en lokal byrå med kunder från Örebro med omnejd. Med ett stort nätverk av kvalificerade aktörer i branschen både nationellt och internationellt säkerställer vi bästa möjliga kvalitet på våra tjänster.

Bland våra kunder finner du både aktiebolag, enskilda firmor, samt små och medelstora företag. Alla med sina unika behov och lösningar.

Vi är auktoriserade redovisningskonsulter och medlemmar i SRF, vilket betyder att vi genomgår kontinuerliga kvalitetskontroller. Denna branschorganisation har högt ställda krav på hur våra uppdrag ska utföras och att vi genomgår fortlöpande utbildningar. Allt för att våra kunder ska känna sig trygga.

Vi hjälper dig med bokslut

Kontakta oss idag

Scroll to Top