Rådgivning

Söker du hjälp med rådgivning kring företagande, ekonomi, granskning, budgetering, m.m? Hos oss får du hjälp av både redovisningskonsult och revisor. Som ekonomipartner samarbetar vi med ett stort nätverk revisorer och även till viss del jurister för att kunna ge lösningar och svar på våra kunders frågor.

Typer av rådgivning:

  • Generationsskifte i företag
  • Likvidation av företag
  • Fusion av företag
  • Starta bolag
  • Granskning av kontrollbalansräkning
  • Budget
  • Beräkningar
  • Lönehantering
  • Tvistlösningar (till viss del)
  • Övrig rådgivning

Skillnaden mellan revisor och redovisningskonsult

Våra redovisningskonsulter hjälper företag med fortlöpande tjänster, t.ex. rådgivning, lönehantering, bokföring, bokslut och inkomstdeklarationer, medan en revisors jobb är att oberoende granska räkenskaperna.

Account Ekonomipartner ingår i nätverket INPACT vilket innebär att vi har kontakt med kvalificerade aktörer i branschen både i Sverige och internationellt.

Rätt från början

Vårt gemensamma ledord och arbetssätt är ”rätt från början” dvs, att göra allt rätt från början och på så sätt minimera eventuella fel eller dubbelarbete som kan uppstå senare. På så sätt blir vårt arbete mer effektivt på lång sikt och genererar, förutom att det blir rätt, även nytta för kunden då det innebär kostnadsbesparingar.

Lokal byrå, med internationellt nätverk

Account Ekonomipartner AB är en lokal byrå med kunder från Örebro med omnejd. Med ett stort nätverk av kvalificerade aktörer i branschen både nationellt och internationellt säkerställer vi bästa möjliga kvalitet på våra tjänster.

Bland våra kunder finner du både aktiebolag, enskilda firmor, samt små och medelstora företag. Alla med sina unika behov och lösningar.

Vi är auktoriserade redovisningskonsulter och medlemmar i SRF, vilket betyder att vi genomgår kontinuerliga kvalitetskontroller. Denna branschorganisation har högt ställda krav på hur våra uppdrag ska utföras och att vi genomgår fortlöpande utbildningar. Allt för att våra kunder ska känna sig trygga.

Låt oss lösa dina problem

Kontakta oss idag

Scroll to Top