Bokslut

En redovisningsbyrå i Örebro & Kumla som hjälper dig med ditt bokslut

Om du själv väljer att sköta din löpande bokföring så hjälper vi dig med ditt bokslut, lokalt i Örebro & Kumla. I alla firmor, aktiebolag och föreningar görs bokslut vid räkenskapsårets slut. Bokslutet är en sammanställning verksamhetens löpande bokföring. Om du själv väljer att sköta din löpande redovisning i bolaget kan du istället välja att ta hjälp med bokslut och årsredovisning. Vi på Account Ekonomipartner ser till att granska så att allt ser bra ut i er bokföring. Vi ser även till att stänga året och rapportera till Bolagsverket och Skatteverket.

Förberedelser inför bokslutet

Genom att göra rätt från början och förbereda för årsbokslutet i god tid sparar du både tid och energi. Inför bokslutet behöver du som företagare inventera ditt (eventuella) varulager och se till att du redovisar dina intäkter och kostnader på rätt sida av balansdagen. Periodbokslut under året ger dig ökad kontroll över läget och hjälper dig även undvika oönskade överraskningar i ekonomin.

Bokslut, årsbokslut och periodbokslut. Lokalt i Örebro & Kumla.

De flesta av våra kunder i Örebro & Kumla gör sina bokslut en gång per år, med periodbokslut vid behov, t.ex. i samband med lån och finansiering då banken ofta ber om det.

Företag som vill ha extra bra styrning av sin ekonomi kan göra periodbokslut så ofta som varje månad.

Om du är egenföretagare ska du lämna in bokslutet till Skatteverket, medan som aktiebolag är du skyldig att även lämna in årsredovisning till Bolagsverket.

Account Ekonomipartners medarbetare som diskuterar bokslut på kontoret i Örebro

Årsredovisning och inkomstdeklaration upprättas efter bokslut

Efter bokslutet tas bolagets årsredovisning fram. Som egenföretagare behöver du dock inte ta fram årsredovisningen..

När du har lämnat in bokslutet är det dags för inkomstdeklarationen som också är obligatorisk för alla företag. Inkomstdeklarationen skickar du in till Skatteverket och är viktig eftersom att den visar vilken skatt din verksamhet ska betala och dessutom hur mycket skatt du eventuellt kan få tillbaka.

Här är det viktigt att göra rätt från början eftersom att en felaktig inkomstdeklaration kan bli kostsam för ditt företag. Vi kan hjälpa dig både med årsredovisning och inkomstdeklaration.

Rätt från början med bokslut i Örebro & Kumla

Vårt gemensamma ledord och arbetssätt är ”rätt från början” dvs, att göra allt rätt från början och på så sätt minimera eventuella fel. Vi minimerar dessutom eventuellt dubbelarbete som kan uppstå senare. På så sätt blir vårt arbete mer effektivt på lång sikt och genererar, utöver att det blir rätt, även nytta för kunden då det innebär kostnadsbesparingar.

Olika bokslut för olika typer av verksamheter

  • Aktiebolag: Eftersom revisorskravet togs bort 2011 så är det idag många aktiebolag av mindre storlek som inte har någon revisor. I detta fall kontrollerar vi bokföringen. Den årsredovisning som skickas till bolagsverket upprättar vi även. 
  • Handelsbolag och kommanditbolag: För denna typ av bolag gäller det att avsluta sin bolag med en årsredovisning eller ett årsbokslut. Beroende på om bolagets delägare är juridiska personer eller fysiska personer.  
  • Enskilda firmor: När det gäller enskilda firmor brukar man avsluta årets bokföring med ett förenklat bokslut. Dock är det bra att tänka på att det kan behövas ett vanligt eller en årsredovisning om den enskilda firman omsätter mer.
  • Ekonomiska föreningar: Ekonomiska föreningar måste alltid ha revisor eller upprätta en årsredovisning.

Lokal byrå, med internationellt nätverk

Account Ekonomipartner AB är en lokal byrå med kunder från Örebro & Kumla med omnejd. Med ett stort nätverk av kvalificerade aktörer i branschen både nationellt och internationellt säkerställer vi bästa möjliga kvalitet på våra tjänster.

Du finner både aktiebolag, enskilda firmor, samt små och medelstora företag bland våra kunder. Alla med sina unika behov och lösningar.
Vi hjälper dig även med lönehantering, skattedeklaration, löpande bokföring, bolagsbildningar och övrig ekonomisk rådgivning.

Vi är auktoriserade redovisningskonsulter och medlemmar i SRF, vilket betyder att vi genomgår kontinuerliga kvalitetskontroller. Denna branschorganisation har högt ställda krav på hur våra uppdrag ska utföras och att vi dessutom genomgår fortlöpande utbildningar. Allt detta för att våra kunder ska känna sig så trygga som möjligt.

Vi hjälper dig med bokslut

Kontakta oss idag

Rulla till toppen