Skattedeklaration

Moms, personalskatt, sociala avgifter… Många företagare upplever det som svårt och krångligt att lämna in skattedeklarationer, men det är en av de viktigaste ekonomiska händelserna i ditt företag. Vi hjälper dig se till att allt går rätt till för att undvika de fallgropar som kan ge skattetillägg och risk att bli återbetalningsskyldig. 

Skillnaden på inkomstdeklaration och skattedeklaration

Många tror att inkomstdeklaration och skattedeklaration är samma sak men i vår värld, som ekonomipartner, är det skillnad.

Bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration hör ihop

Inkomstdeklarationen hör till bokslutet och görs i samband med det.

Skattedeklaration är endast för dig som bedriver näringsverksamhet (dvs företagare)

Skattedeklarationen är deklarationen för moms- och arbetsgivaravgift som du som företagare är skyldig att lämna in till Skatteverket. Inlämningen ska ske månadsvis (men för egenföretagare finns möjligheten att lämna in rapporten per kvartal eller helår). 

Skattedeklarationen är alltså en månadsrapportering av:

  • företagets lönesumma och förmåner 
  • avdragna skatter och avgifter för de anställda (s.k. AGI)
  • företagets omsättning
  • ingående och utgående moms

Arbetsgivardeklaration (AGI)

Sedan början på 2019 ska alla arbetsgivare månadsvis redovisa utbetalda löner och avdragen skatt på individnivå till Skatteverket i samband med skattedeklarationen. Tidigare skickades kontrolluppgifterna årligen.

AGI = sociala avgifter + månatlig kontrolluppgift.

Du som är registrerad som arbetsgivare ska redovisa utbetalda ersättningar, avdragen skatt och arbetsgivaravgifter i en arbetsgivardeklaration varje månad.

Rätt från början

Vårt gemensamma ledord och arbetssätt är ”rätt från början” dvs, att göra allt rätt från början och på så sätt minimera eventuella fel eller dubbelarbete som kan uppstå senare. På så sätt blir vårt arbete mer effektivt på lång sikt och genererar, förutom att det blir rätt, även nytta för kunden då det innebär kostnadsbesparingar.

Lokal byrå, med internationellt nätverk

Account Ekonomipartner AB är en lokal byrå med kunder från Örebro med omnejd. Med ett stort nätverk av kvalificerade aktörer i branschen både nationellt och internationellt säkerställer vi bästa möjliga kvalitet på våra tjänster.

Bland våra kunder finner du både aktiebolag, enskilda firmor, samt små och medelstora företag. Alla med sina unika behov och lösningar.

Vi är auktoriserade redovisningskonsulter och medlemmar i SRF, vilket betyder att vi genomgår kontinuerliga kvalitetskontroller. Denna branschorganisation har högt ställda krav på hur våra uppdrag ska utföras och att vi genomgår fortlöpande utbildningar. Allt för att våra kunder ska känna sig trygga.

Låt oss ta hand om skattedeklarationen

Kontakta oss idag

Scroll to Top