Ekonomisk rådgivning

För företag. Lokalt i Örebro & Kumla

Söker du i Örebro eller Kumla hjälp med ekonomisk rådgivning kring företagande, ekonomi, granskning, budgetering, m.m? Hos oss får du hjälp av både redovisningskonsult och revisor. Som ekonomipartner samarbetar vi med ett stort nätverk revisorer, och även till viss del jurister, i syfte att kunna ge lösningar och svar på våra kunders olika frågor.

Oavsett vilken fas ditt företag befinner sig i hjälper vi dig att nå de mål du har satt upp för din organisation. Vi hjälper företag som befinner sig i olika faser, oavsett om de befinner sig i nystart, drift, tillväxt eller växling. Eftersom vi har bred erfarenhet inom alla faser inom företagande kan du lita på att vi finns där hela vägen. 

Typer av ekonomisk rådgivning:

  • Generationsskifte i företag
  • Likvidation av företag
  • Fusion av företag
  • Starta bolag
  • Granskning av kontrollbalansräkning
  • Budget
  • Beräkningar
  • Lönehantering
  • Tvistlösningar (till viss del)
  • Övrig rådgivning

Vi erbjuder ekonomisk rådgivning för företag i Örebro & Kumla


Account Ekonomipartner ser till att du aldrig behöver undra någonting som har med ditt företags ekonomi att göra. Vi ser till att du och ditt företag känner sig säkra. Vår ekonomiska rådgivning gör att ni kan ägna er tid åt det ni gör bäst, nämligen att driva företag i Örebro eller Kumla! Oavsett vilken typ av rådgivning du behöver kan du lita på att våra experters största fokus är dig och ditt företag.

Account Ekonomipartenrs medarbetare som pratar om ekonomisk rådgivning för företag i Örebro

Skillnaden mellan revisor och redovisningskonsult

Våra redovisningskonsulter hjälper företag med fortlöpande tjänster, t.ex. rådgivning, lönehantering, bokföring, bokslut och inkomstdeklarationer. En en revisors jobb är å andra sidan att oberoende granska räkenskaperna. Både revisorn och redovisningskonsulten är därför delaktiga ett företags redovisning. Man kan säga att skillnaden är att den ena granskar den andres jobb. Arbetets inriktning är därmed intern för den ena och extern för den andra.

Account Ekonomipartner ingår i nätverket INPACT vilket innebär att vi har kontakt med kvalificerade aktörer i branschen både i Sverige och internationellt.

Med ekonomisk rådgivning blir det rätt från början. Lokalt i Örebro & Kumla

Vårt gemensamma ledord och arbetssätt är ”rätt från början”, vilket innebär att vi gör allt rätt från början och på så sätt minimera eventuella fel eller dubbelarbete som kan uppstå senare. På så sätt blir vårt arbete mer effektivt på lång sikt och genererar, förutom att det blir rätt, även nytta för kunden då det innebär kostnadsbesparingar.

Företag som växer är alltid i behov av resurser från en mängd olika håll. Det är viktigt att ha en ekonomisk struktur i företaget och vi förstår att det inte alltid är så enkelt när man som företagare samtidigt har massor av andra saker att ta tag i. Därför prioriterar vi dig och ditt företag när du kommer till oss i Örebro eller Kumla för ekonomisk rådgivning. Vårt mål är att du alltid ska känna dig både trygg och säker när pratar med våra experter. Oavsett vilken typ av ekonomisk rådgivning det är du behöver kommer vi att hjälpa dig att styra ditt företag till att bli mer organiserat och mer effektivt. 

Lokal byrå, med internationellt nätverk

Account Ekonomipartner AB är en lokal byrå med kunder från Örebro & Kumla med omnejd. Med ett stort nätverk av kvalificerade aktörer i branschen, både nationellt och internationellt, säkerställer vi därmed bästa möjliga kvalitet på våra tjänster.

Bland våra kunder finner du både aktiebolag, enskilda firmor, samt små och medelstora företag. Alla med sina unika behov och lösningar. Vi hjälper dig även med löpande bokföring, lönehantering, skattedeklaration, bokslut och övrig bolagsbildningar.

Vi är auktoriserade redovisningskonsulter och är dessutom medlemmar i SRF, vilket betyder att vi genomgår kontinuerliga kvalitetskontroller. Denna branschorganisation har högt ställda krav på hur våra uppdrag ska utföras och att vi genomgår fortlöpande utbildningar. Som ett resultat av detta kan våra kunder känna sig trygga.

Låt oss lösa dina problem

Kontakta oss idag

Rulla till toppen