Tjänsteområden


Löpande bokföring


Vi bearbetar den löpande bokföringen varje månad eller annan lämplig tidsintervall, antingen hos oss eller direkt på plats i kundens egen dator.

Läs mer

Bolagsbildningar


Vi kan hjälpa till med snabba bolagsbildningar genom att vi har tillgång till färdiga bolag eller om ni har lite längre tid på er kan vi hjälpa till med att starta och bilda ett nytt bolag.

Läs mer

Lönehantering


Lönehantering och lönebesked görs utifrån tidrapportering hos oss eller ute hos kund. Banklista för utbetalning finns tillgänglig i god tid före utbetalning.

Läs mer

Skattedeklarationer


Skattedeklaration görs varje månad avseende moms (eller kvartalsvis), personalskatter, sociala avgifter samt preliminärskatt.

Läs mer

Bokslut


Bokslut med tillhörande bilagor upprättas en gång per år. Bokslutsrapport lämnas vid önskemål. För aktiebolag där revisor har valts lämnas bokslut, bilagor och verifikationer direkt till revisor för granskning för att få hög effektivitet.

Läs mer

Rådgivning


Genom samarbete med godkända och auktoriserade revisorer tillhandahålls fullständiga revisioner, avgränsade eller tilläggsrevisioner såsom granskning av kontrollbalansräkning mm, övrig revisionsrådgivning och andra närliggande frågeställningar.

Läs mer

Digitala lösningar


Vi bistår i hela processen av digitalisering. Vi lotsar dig och ditt företag steg för steg i den takt som önskas till en unik digital lösning.

Läs mer