Lönehantering

Vi sköter både stora och små löneuppdrag. Från enklare till mer avancerade lösningar. Lönehantering och lönebesked görs utifrån tidrapportering hos oss eller ute hos kund. Banklista för utbetalning finns tillgänglig i god tid före utbetalning.

Det blir allt svårare och svårare att sköta löner manuellt. Därför väljer många små och stora företag att överlåta sin lönehantering åt en ekonomipartner. Hos Account Ekonomipartner sköter vi löner för såväl enmansföretag som stora bolag med kollektivavtal.

Skräddarsytt efter dina behov

Vi tar fram lösningar för lönehantering till din verksamhet. T.ex:

  • Korttidspermittering
  • Omsättningsstöd
  • Rapportering till fackliga organisationer
  • Underlag (sjukintyg, friskvårdsbidrag)
  • Varsel och uppsägningar
  • Tidrapporter
  • Bilförmån
  • Manuella justeringar
  • m.m.

Rätt från början

Vårt gemensamma ledord och arbetssätt är ”rätt från början” dvs, att göra allt rätt från början och på så sätt minimera eventuella fel eller dubbelarbete som kan uppstå senare. På så sätt blir vårt arbete mer effektivt på lång sikt och genererar, förutom att det blir rätt, även nytta för kunden då det innebär kostnadsbesparingar.

Lokal byrå, med internationellt nätverk

Account Ekonomipartner AB är en lokal byrå med kunder från Örebro med omnejd. Med ett stort nätverk av kvalificerade aktörer i branschen både nationellt och internationellt säkerställer vi bästa möjliga kvalitet på våra tjänster.

Bland våra kunder finner du både aktiebolag, enskilda firmor, samt små och medelstora företag. Alla med sina unika behov och lösningar.

Vi är auktoriserade redovisningskonsulter och medlemmar i SRF, vilket betyder att vi genomgår kontinuerliga kvalitetskontroller. Denna branschorganisation har högt ställda krav på hur våra uppdrag ska utföras och att vi genomgår fortlöpande utbildningar. Allt för att våra kunder ska känna sig trygga.

Låt oss ta hand om er lönehantering

Kontakta oss idag

Scroll to Top