Information med
anledning av Covid-19

På grund av den rådande situationen vi befinner oss i gällande Covid-19 är det många företag som drabbas mycket hårt. Vi vill vara det bästa stödet för alla våra kunder gällande utbrottet och finnas nära till hands för att lyckas hantera förändringarna som sker på bästa sätt.

Regeringen har underlättat för företagare som fått ekonomiska problem till följd av Covid-19. Här nedan har vi sammanfattat vad som gäller för dig som är företagare och vilket stöd du kan få.

Korttidsarbete

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

För dig som kan visa att ert företag har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter att klara de utmaningar som till exempel kommer i kölvattnet av covid-19 kan alltså ansöka om korttidsarbete. Svårigheterna ska vara orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet.

Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete om kraven för stödet är uppfyllda.

För fler frågor och svar om korttidsarbete, ta del av tillväxtverkets hemsida här.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter

Den 3 april antog riksdagen regeringens förslag om en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivar­avgifterna och den allmänna löneavgiften. Förslaget innebär att arbetsgivare kan begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar som görs under 1 mars till och med 30 juni 2020. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare införs även en nedsättning av egenavgifterna. Syftet med nedsättningen är att lindra de ekonomiska konsekvenserna av spridningen av coronaviruset.

För mer information om tillfälligt sänkta arbetsavgifter och egenavgifter, läs mer på skatteverkets hemsida här eller på regeringens hemsida här.

Möjlighet att skjuta upp betalning av skatter och avgifter (anstånd)

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om att få skjuta upp betalning av skatter och avgifter till ett senare tillfälle, så kallat anstånd. Det finns två sorters anstånd:

  • Tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms.
  • Anstånd med skattebetalning för andra typer av skatter. 

Tillfälligt anstånd med skattebetalning
Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Anståndet gäller för upp till tre redovisningsperioder mellan januari och september 2020.

För mer information om “tillfälligt anstånd med skattebetalning” läs mer här.

Anstånd med skattebetalning
Företag kan även ansöka om anstånd med skattebetalning för andra typer av skatter, till exempel punktskatter.

För mer information om “anstånd med skattebetalning” läs mer här.

För mer information om tillfälligt sänkta arbetsavgifter och egenavgifter, läs mer på skatteverkets hemsida här eller på regeringens hemsida här.

Nya regler vid sjukdom

Staten tar hela sjuklönekostnaden
Regeringen har beslutat att arbetsgivare får ersättning av staten för sjuklönekostnaden för april och maj. Arbetsgivaren rapporterar in sina sjuklönekostnader i samband med arbetsgivardeklarationen. Ersättningen sker i form av kreditering på skattekontot.
Du som är egenföretagare ersätts genom att du får en schabloniserad sjukpenning för dag 1–14.

Karensavdraget slopas tillfälligt
Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensen från den 11 mars. Det innebär att du kan ansöka retroaktivt om ersättning för karens från 11 mars och framåt. Som arbetsgivare ska man alltså göra karensavdrag som vanligt.

Tillfälligt slopat krav på läkarintyg
Kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden avskaffas tillfälligt. Beslutet innebär att en medarbetare som är sjuk kan vara hemma från jobbet i upp till 21 dagar utan läkarintyg. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig. Det gäller från och med 27 mars 2020.

För mer information om “nya regler vid sjukdom”, läs mer på verksamts hemsida här eller hos försäkringskassans hemsida här.

Effektiv marknadsföring är viktigare än tidigare

Genom vår marknadsföringspartner Ampilio kan vi erbjuder er gratis rådgivning om hur ni kan förbättra och ändra er marknadsföring pga Covid-19. Ampilio har 10 års erfarenhet från digital marknadsföring och har expert inom både webbutveckling, annonsering på Google och sociala medier. Genom vårt samarbete med Ampilio får ni 1 timmes kostnadsfri rådgivning anpassad efter erat företag och era förutsättningar. Ni kontaktar enkelt Ampilio på deras hemsida ampilio.se.

Är du i behov av rådgivning under dessa rådande omständigheter? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Rulla till toppen